Bölüm Hakkında / Tarih Bölümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında kurulup, 1936 yılında eğitim-öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin ilk bölümlerinden biri Tarih Bölümü’dür. Bölümümüz Türk ve Dünya tarihinin ve kültürünün, tarih biliminin gelişen ilkeleriyle araştırılmasında öncü konumuyla, Fakültemizin kuruluş amacı doğrultusunda yüklendiği misyonunu başarıyla sürdürmektedir. Atatürk’ün belirlediği “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” asıl hedefine yönelik olarak yarınlarımızı sağlam temeller üzerine kurabilmemiz, ancak iyi incelediğimiz ve öğrendiğimiz insanlık tarihinin çıkarımlarını günümüze taşımakla mümkün olabilir. Geçmişi araştıran tarih biliminin gelecekteki hedeflere ulaşabilme hususunda üzerine düşen görevi gerçekleştirmeye yönelik araştırma ve eğitim-öğretim alt yapısı açısından bölümümüz, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin diğer bölümlerinin de desteği ile ülkemiz üniversitelerindeki tarih bölümleri arasında en donanımlı, en ayrıcalıklı olanıdır.

Sekiz yarıyılda tamamlanan bölümümüzdeki öğretim programı, ilk dört yarıyılda içerikleri itibariyle kronolojik sıra takip edilerek zorunlu temel dersler ağırlıklı, devamındaki sömestrlerde de çok sayıda seçmeli dersi içerir şekilde oluşturulmuştur.  Bu derslerde öğrenciler, tarihin çeşitli alanlarında temel bilgileri edinmenin yanı sıra bilgiye ulaşma yöntem ve tekniklerini öğrenmekte, ulaştıkları bilgiyi yorumlama ve değerlendirme becerisi de kazanmaktadırlar. Tarih araştırmalarının vazgeçilmezi olan özgün yazılı belgeleri değerlendirebilmek için gerekli olan kaynak dillerinin öğrenilmesi konusunda, Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından verilen kaynak dilleri derslerinin yanı sıra Fakültemizin modern ve Eskiçağ filolojileri bölümlerinden alınabilecek seçmeli dersler de önemli avantajlar sağlamaktadır.

Çok sayıda öğretim üyesi ve yardımcısı bulunması dolayısıyla güçlü bir öğretim kadrosuna sahip olan bölümümüzde lisans düzeyinde genel tarih programı izlenmektedir. Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi olmak üzere altı anabilim dalından oluşan bölümümüzde yüksek lisans ve doktora programları bu anabilim dallarına göre oluşturulmuştur.

Tarih Bölümü lisans programını başarıyla tamamlayanlar, “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Tarihçi” unvanı ile mezun olmaktadır. Mezunlarımız pedagojik formasyon ön koşulunu tamamlamak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ya da özel eğitim-öğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak, üniversitelerin tarih ve diğer ilgili bölümlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ya da Okutman olarak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlarda, Kültür Bakanlığı’na bağlı birimlerde, arşivlerde ve çeşitli kamu kurumlarında uzman olarak istihdam edilmektedir.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayınlanan Tarih Araştırmaları Dergisi, en eski çağlardan günümüze dek tarih alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı, 1963 yılından beri düzenli olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.