Vizyonumuz

Tarih biliminin yöntem ve gereksinimlerine göre, Geçmişin incelenmesi önemli ölçüde günün koşulları ve yöntemleri ile desteklendiğinden, yapılmakta olan bilimsel bilgi üretimini ve verilen eğitimi, çağdaş yöntem ve teknikler ile güncelleştirmektir. Bu bakımdan, her şeyden önce sorgulayıcı ve yenilikçi bir anlayışla, ülke insanının bilgi birikimi ve kültürel donanımının yükselmesi ve Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumunun daha da ileriye taşınması amacıyla çalışan bir bölüm olmaktır. Bu amaçla vizyon olarak Ulusal ve uluslararası alanlarda bilim insanı yetiştirme kapasitesini artırmak, nitelikli bir öğrenim vermek için gerekli eğitim kadrosunun ve teknik donanımın teminini sağlamak, Master ve Doktora öğrencilerin disiplinler arası araştırmalarına katkıda bulunmak ve yönlendirmek, farklı disiplinler arası araştırma grupları oluşturarak disiplinler arası çalışmaları özendirmek, toplumda tarihi bilincinin oluşumuna öncülük etmektir.