Misyonumuz

Misyonumuz, bugün ve geleceğe yön vermede birinci rolü bulunan geçmişin, eski çağlardan başlayıp günümüze kadar olan sürecinin detaylı bir şekilde, bilimsel yöntem ve disiplinler arası yaklaşımla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden hareketle, tarih perspektifi kazanmış, olay kavram ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda disiplinlerarası yaklaşım Bölümümüz tarafından desteklenmekte öğrencilere bölüm dersleri haricinde pek çok farklı ders alınıp disiplinlerarası yaklaşım pekiştirilmektedir.

Bu bağlamda aynı yöntem ve sunularak bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde eski çağlardan günümüze dünya tarihi ve bu çerçevede Türk tarihinin değişik safhalarını ve Türklerin yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim süreçlerini inceleyerek, başta insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunulması da hedeflenmektedir.

Bugünün anlaşılması ve geleceğe dönük politikalar oluşturulup kararlar alınmasında, tarihî tecrübenin bilincine varılmasının sağlayacağı etki ve katkı ile tarih alanındaki bilgi birikiminin önemini kavratmak; söz konusu bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunmak ve bu amaçla araştırma ve eğitim faaliyetleri teşvik etmek ve geliştirmek de misyonumuz kapsamandadır.