Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Tarih Bölümü, tarih biliminin gereklerine uygun olarak Türk ve Dünya tarihini araştırmayı amaçlamaktadır. Coğrafya ve Filoloji bölümleriyle birlikte çalışma fırsatına sahip olan Tarih Bölümü tarih araştırmaları için gerekli arşiv dili ve kaynak dillerinin verilmesinde öncü konumunu sürdürmektedir.

4 yıllık lisans eğitiminin 3. ve 4. sınıflarında öğrencilerimize öğretmenlik için gerekli formasyon dersleri verilmekte ve öğrencilerimiz fakülteyi öğretmenlik formasyonu diploması ile bitirmektedirler.

Mezunlarımız araştırma görevlisi, tarih öğretmeni, arşiv uzmanı gibi çeşitli mesleklerde çalışabilmektedir.

1935 yılında Büyük Atatürk’ün direktifleriyle kurulan Tarih Bölümü, Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Genel Türk Tarihi anabilim dallarından oluşmaktadır. Zorunlu derslerle ortak bir tarih programı izleyen öğrencilerimiz 3. Sınıftan başlayarak kendi ilgi alanlarında aldıkları seçmeli derslerle 6 anabilim dalından birisinden tez alarak mezun olmaktadırlar.