Tarih Bölümüne Emeği Geçenler

1)1936-1946  2)1946-2019           
Şemsettin Günaltay  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  Ortaçağ Tarihi  Genel Türk Tarihi  Yakınçağ Tarihi  Yeniçağ Tarihi  Eskiçağ Tarihi 
Afet İnan  Afet İnan   Akdes Nimet Kurat  Şinasi Altındağ  Enver Ziya Karal  Bekir Sıtkı Baykal  Halil Demircioğlu 
Şinasi Altındağ  Nejat Kaymaz  Osman Turan  Mehmet Altay Köymen  Mustafa Akdağ  Halil İnalcık  Firuzan Kınal 
Bekir Sıtkı Baykal  Ünsal Yavuz  Faruk Sümer  Bahaddin Öğel  Yücel Özkaya  Adnan Erzi  Ömer Çapar 
Muzaffer Göker  Azmi Süslü  Ali Sevim  Mustafa Kafalı  Şerafettin Turan  Yaşar Yücel  Sedat Erkut 
Fuad Köprülü  İzzet Öztoprak  Reşat Genç  Aydın Taneri  Musa Çadırcı  Muzaffer Arıkan    
Enver Ziya Karal  Ahmet Emin Yalman  İsmail Aka  Yavuz Ercan  İlknur Haydaroğlu  Yusuf Oğuzoğlu   
Cemal Turan    Melek Delilbaşı  Ayşe Onat  Mine Erol  Eftal Şükrü Batmaz   
    Kazım Yaşar Kopraman  Eşref Buharalı    Özer Ergenç   
    Remzi Ataoğlu  Feda Şamil Arık    Mahmut Şakiroğlu   
      Refet Yinanç